Smhi lantbruk

Första komponenten i SMHIs nya lantbrukssatsning | SMHI

26 juni 2019 — SMHIs nya app inFarmer riktar sig till lantbrukare och den första versionen lanseras i samband med Borgeby Fältdagar 26-27 juni. Appen …

Få verksamheter är så beroende av vädret som lantbruket. Det är en av de mest utsatta branscherna där väder, vatten och klimatförändringar styr vardagen för lantbrukaren. Nu släpper SMHI den första delen av en ny lantbrukssatsning som ska bli ett …

Lantbruksvädret – Jordbruksaktuellt

Hej! Du har haft tillgång till vår tjänst Lantbruksvädret Plus via Jordbruksaktuellt. Då Jordbruksaktuellt inte längre tillhandahåller tjänsten kommer SMHI …

SMHI avvecklar tjänst för lantbruket – Jordbruksaktuellt

3 feb. 2020 — SMHI har försett lantbruket med vädertjänster i över 30 år och förra året lanserades den första delen, appen inFarmer, som en del av SMHI:s …

Inget mer Lantbruksväder från SMHI – ATL

Inget mer Lantbruksväder från SMHI | ATL

8 jan. 2020 — SMHI har servat lantbrukare i över 30 år. Bland annat med lokala prognoser på telefonsvarare eller via fax. Appen Lantbruksvädret var SMHI:s …

SMHI har stängt sin tjänst riktad till lantbrukare.

Jordbruket får egen vädertjänst – ATL

Jordbruket får egen vädertjänst | ATL

15 nov. 2017 — Nu tar SMHI och LRF Media fram en ny vädertjänst med väderprognoser och fördjupningar anpassade för de gröna näringarna. – Lantbruket blir …

På nya Väder.se tas nya tjänster fram särskilt för jordbrukare.

Areella näringar | Klimatanpassning.se

Jordbruk. Länsvisa klimatanalyser har tagits fram av SMHI i dialog med länsstyrelserna, för Sveriges alla 21 län. De klimatindex som behandlas är bland annat …

Areella näringar som jord- och skogsbruk behöver anpassas både till den förändring av klimatet vi ser redan idag och till den klimatförändring som vi inte kan förhindra i framtiden. Olika slags verktyg kan underlätta åtgärder inom respektive sekto…

SMHIs projekt Lantbruksväder som i… – Jordbruksaktuellt

SMHIs projekt Lantbruksväder som i… – Jordbruksaktuellt | Facebook

SMHIs projekt Lantbruksväder som i juni 2019 presenterades som en långsiktig satsning inom skog- och … SMHI avvecklar tjänst för lantbruket.

SMHIs projekt Lantbruksväder som i juni 2019 presenterades som en långsiktig satsning inom skog- och lantbrukssektorn avslutas. #jordbruksaktuellt #smhi…

SMHI och Rosenqvists Irrigation i ny satsning – Lantbruksnytt

26 juni 2019 — Den svenska trenden med en ökande befolkning och minskad jordbruksareal gör det viktigare att jordbruket kan producera mer effektivt. En rätt …

Veckans regn viktigt för skörden – TTELA

9 maj 2022 — SMHI utlovar regn under veckan, vilket uppskattas av bland annat lantbrukarna. Bild: Stefan Bennhage … Regnet är nödvändigt för lantbruket.

Yttrande över förordning om återanvändning av vatten

SMHI medger att jordbrukssektcm stårför en betydande del av alla vattenuttag ur ett EU- perspektiv, dock ärjordbmkets vattenanvändning i Sverige fortfarande …

Keywords: smhi lantbruk